CONCEPT of MA

De vertaling van het Japanse woord (teken) Ma is ‘opening, ruimte, pauze’.
In de Japanse kunst wordt het teken gebruikt om ‘negatieve ruimte’ te beschrijven. Dat is de lege ruimte rondom het onderwerp. Die leegte zorgt er voor dat het onderwerp meer aandacht krijgt omdat er geen afleiding is.
Het is een leegte vol mogelijkheden en beloftes. Dat wat er niet is, biedt ruimte om een eigen invulling te geven.

In 2010 heb ik Japan bezocht. Om verschillende redenen heeft land een grote indruk op mij gemaakt. Het is echter pas sinds kort dat ik in mijn fotografie het concept van Ma een eigen invulling probeer te geven.